Marcos Diktador : Never Forget

Ang pag-alala at di pag-limot ay dalawang mukha ng iisang barya at ito ang…